Fler barnmorskor i Nigerdeltat

300 barnmorskor utbildas i Nigerdeltat.

I en satsning att få fler utbildad personal på hälsocentraler ute på landet utbildas 300 nya barnmorskor som ska jobba i Nigerdeltat. Utbildningen till barnmorska är 18 månader. Ute på landet föder upp till 45% av kvinnorna utan att ha någon som är utbildad i barnafödande hos sig.

Studenterna får stipendier för att finansiera sina studier, de får också egna laptops för att underlätta undervisningen. Utbildningen består av både praktik och teori.

Källa: SPDC boosts healthcare in Niger Delta, trains 300 midwives in six states – 2015-06-08