Så påverkar den nya babyboomen

Länet liksom landet har fått en babyboom. Nu behövs fler barnmorskor, sjuksköterskor till barnavårdscentralerna och förskollärare.

Källa: Så påverkar den nya babyboomen

Artikeln är hämtad från Nerikes Allehanda och handlar om situationen i Örebro. Första tanken är: Babyboom!? Jag tycker det känns som om det varit babyboom sedan jag blev barnmorska 2006, så gott som varje år har det fötts fler och fler barn. Det krävs att massor av vårdpersonal nyanställs och återanställs, inte minst inom förlossningsvården och så småningom inom barnomsorgen. Det är hög tid att landets politiker tar till sig det budskapet och ser till att göra arbetsplatserna attraktiva så att nyutexaminerade stannar och växer på de arbetsplatserna.