World Menstrual Hygiene Day 2021

Menstruation och möjligheten att sköta sin hygien under mensen är något som det inte pratas om eller som till och med tystas ner runt om i världen. Därför finns det en särskild dag när fokus sätts på mensen och hur viktig hygien är för att en ska kunna hålla sig frisk både fysiskt och psykiskt.

Just den 28 maj är vald därför att ett genomsnitt av de med livmoder har en menscykel på 28 dagar och de blöder i genomsnitt 5 dagar varje gång. Dagen organiseras av en tysk organisation och drivs av olika organisationer runt om i världen.

Läs mer:
Menstrual Hygiene Day
WASH United