Hemförlossningar populärare i Missouri, USA

I USA är det vanligtvis läkare som förlöser på sjukhusen. Barnmorskans ställning är lite varierande mellan olika delstater plus att barnmorskan kan ha lite olika utbildning. De senaste fem åren har hemförlossningarna i delstaten Missouri ökat med 70%. Där var det bara tillåtet att jobba som barnmorska om man, som i Sverige var både sjuksköterskeutbildad och barnmorskeutbildad, nu har de lättat på reglerna så att det räcker med en barnmorskeutbildning. Så är det i fler delstater, det kan vara en av anledningarna till att barnmorskans ställning är sämre där än här i Sverige, att de inte alltid har en lika gedigen sjukvårdsutbildning och därför kanske inte är riktigt lika väl rustade om det skulle bli ett krisläge.

Att reglerna ändrades för några år sedan innebar att allt fler valt att föda hemma, tillsammans med en barnmorska. Tidigare var det inte något man skyltade med utan de som ville föda hemma fick göra det i lönndom. Ett problem med att föda hemma i Missouri är att de flesta försäkringsbolag inte täcker upp för hemförlossningar. Det innebär att det både blir dyrare att föda hemma och att eventuella skador som uppstår vid förlossningen inte täcks av försäkringen.

At-Home Births Becoming More Popular – OzarksFirst.com. 2013-07-13