WHO | 10 fakta om barnmorskan

WHO har gjort en sida med fakta om barnmorskor.

1. De minskar risken att mamma eller barn dör vid förlossningen
2. Mer än var tredje förlossning i världen sker utan att någon med rätt erfarenhet är med och hjälper till
3. Barnmorskor kan ge viktig hjälp även efter förlossningen

4. Bara var tredje kvinna på landet i utvecklingsländer får tillräckligt stöd i samband med graviditet och förlossning
5. Barnmorskor behöver regelbunden (vidare)utbildning
6. Barnmorskor behöver bra kommunikationer, lokaler och utrustning för att utföra sitt arbete
7. Ingen vet hur många barnmorskor det finns i världen. Det är ett problem eftersom det gör det svårt att göra insatser på rätt ställe annars
8. Många barnmorskor arbetar utomlands för att löner och arbetsförhållanden är för dåliga hemma, det gör att det inte alltid finns mest barnmorskor där de bäst behövs
9. WHO arbetar för att göra barnmorskor tillgängliga för alla kvinnor och barn eftersom de utgör en viktig grunsten i vården och hälsan under graviditet, förlossning och tiden efter
10 WHO arbetar aktivt för att minst sex hälsoarbetare på barnmorskenivå ska finnas per 1000 förlossningar för att nå 95% av kvinnorna vid förlossningen och för att minska dödligheten hos mor och barn

WHO | 10 facts on midwifery.