Barnmorskor i Kanada

Kanada har ungefär 1000 barnmorskor – i hela landet. Ungefär 100 nya barnmorskor utexamineras varje år. I en del provinser och territorier är det till och med olagligt att arbeta som barnmorska. I New Brunswick i Kanada blev det lagligt att arbeta som barnmorska år 2008. Fortfarande finns det inte en enda barnmorska där. Det är kanske inte förvånande att 98,5% av alla 380 000 förlossningar årligen där sker på sjukhus. Vid färre än 5% av alla förlossningar (ca 19 000) finns det en barnmorska närvarande under förlossningen, av dem är det mycket få som får arbeta självständigt – utan att en läkare leder arbetet vid förlossningen, barnmorskan arbetar då som en i laget underställd läkaren även vid normala förlossningar. Barnmorskor erbjuds vid förlossningar i större delen av Kanada utom i New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Prince-Edward-Island och Yukon.

I New Brunswick är det tillåtet att arbeta som barnmorska men nu har det provinsiella styret beslutat att inte längre lägga några pengar på barnmorskorna i området vilket har fått barnmorskeförbundet, The Canadian Association of Midwives (CAM), att reagera eftersom det minskar tillgången till barnmorskor för de födande kvinnorna.

Midwives: Underused and misused assets in Canada – The Globe and Mail. 2013-07-11

Implementation of Midwifery in New Brunswick Comes to a Halt – Hispanic Business. 2013-07-11