Sluta slit ut er personal skriver männen i Göteborg

Nu har barnmorskornas män gått ihop och skrivit en insändare i GP. Jättebra initiativ tycker jag. Det spelar ingen roll hur bra argument barnmorskor och sjuksköterskor har, för att få politiker och ledning att lyssna krävs att alla som berörs gör sin röst hörd. Här visar de dels att familjen påverkas av arbetsbelastningen, dels hur olika vi bemöts beroende på om vi har ett ”manligt” eller ”kvinnligt” jobb.

Sluta slit ut er personal – 2013-03-04