Kritik mot sexkurs för romer

Kvinnor som tigger i Stockholm ska erbjudas kurs i egenvård och sexualfrågor. Staden står för fri hälsokontroll, hygien­artiklar och kondomer och ska eventuellt ersätta deltagarna för förlorad inkomst. Men sexkursen möter kritik redan innan den startat.

Stockholm, Göteborg och Malmö söker gemensamt 8,7 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden till projektet ”Bättre hälsa”. Kommunerna vill öka kunskapen om egenvård, före­byggande hälsovård, sexuell hälsa och ge information om preventivmedel och sex på egna villkor hos de kvinnor som tigger i städerna. Medan moderaterna tycker att man börjar i fel ände anser de röd-gröna att de hjälper till på bred front.

Efter att ha träffat ett antal kvinnor och barn från östeuropa som fött barn i Sverige så känns det faktiskt som ett angeläget projekt. Ibland är det ganska obehagligt när ”anhöriga” kommer på besök, det kan vara ”fastrar” eller ”morbröder” eller ”partners”. Flickor som bara varit någon vecka eller månad i Sverige, som inte kan språket och därmed inte prata för sig. Som kanske är analfabet och därmed har svårare att lära sig språket eller ta reda på information. Det gör det ju än viktigare att hitta kanaler för att sprida information så att flickorna och kvinnorna kan skydda sig mot oönskade graviditeter och sjukdomar.

Källa: Kritik mot sexkurs för romer – DN.SE