Många gravida som dör är tonåringar | Nyheter | Aftonbladet

Varje dag dör 800 gravida kvinnor i världen, många av dem är unga tjejer. Men på 15 år ska mödradödligheten i världen utrotas. Det har världens länder kommit överens om i FN:s nya…

Källa: Många gravida som dör är tonåringar | Nyheter | Aftonbladet

FNs Milleniemål som sträcker sig fram till 2015 hade bland annat att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar, det är det mål som varit svårast att nå och det är en bra bit kvar dit. Från 1990-talet har mödradödligheten halverats men det är långt ifrån tillräckligt. Det finns ett tydligt samband mellan kvinnors/flickors status och mödradödlighet, därför är det viktigt att arbeta för flickors och kvinnors rättigheter.

Därför har FN ställt upp nya mål: år 2030 ska andelen dödsfall minska till 70 per 100 000 förlossningar i världen. Tonåringar står för en stor del av de som dör i samband med graviditet och förlossning, att få bort bland annat barnäktenskap antas minska risken att dö för många ungdomar.