Death midwifery

Ja, det låter inte så roligt och det är det ju egentligen inte heller. Jag prenumererar på nyheter från Google, man får en sammanställning över sidor där valda nyckelord förekommer. I detta fall ”midwifery”. Oftast handlar det om någon barnmorskeutbildning där ett antal nya barnmorskor utexaminerats men ibland dyker det upp något spännande, som nu.

Det har inte med början av livet att göra utan handlar om livets slutskede. Death midwives är ett slags palliativa vårdare som kanske mer koncentrerar sig på själva avskedet. Den som anlitar en death midwife får stöd att hantera sorgen inför döendet, både den döende och de anhöriga och de kan få hjälp att planera begravningen, de anhöriga kan erbjudas hjälp att sörja efteråt. Death miwives kan hjälpa till att ordna hembegravningar. De har alltså ingen som helst medicinsk uppgift att döda, utan bara att hjälpa till känslomässigt och praktiskt.

Man kan ju undra om det verkligen kan behövas, läkare och sjuksköterskor har sina uppgifter och begravningsbyrån sina. Vi vill ju gärna tro att de yrkesgrupperna tillsammans psykologiskt stöd täcker allt detta och lite till men jag kan tänka mig att det finns situationer där man behöver mer stöd och hjälp än vad man normalt erbjuds samtidigt som behovet av death midwives är mycket större i USA där sjukvården är organiserad på ett helt annat sätt än här.

Lästips:
Beyond Yonder
Social Justice Solutions
Death Café
Beyond Hospice