En vanlig föreställning är att kvinnor som har ett nära förhållande med varann börjar menstruera synkront, det vill säga har mens samtidigt, det verkar dock bara vara en myt. Lesbiska kvinnor till exempel som lever tillsammans kan knappast komma närmare varann men behöver ändå inte ha synkroniserade menstruationer. I dettaLäs vidare …

Att vara gravid innebär att vara kvinna, att vara kvinna innebär att vara människa. I alla livets skeden finns företeelser som kan ses som universella. Hur kroppen och själen samarbetar för att vi ska må bra är en viktig del som kanske är ännu viktigare under graviditeten och inför förlossningen. Här kan du läsa mer om de aspekterna på livet.

The beauty of my body is not measured by the size of the clothes it can fit into, but by the stories that it tells. I have a belly and hips that say, ”We grew a child in here,” and breasts that say, ”We nourished life.” My hands, with bitten nails and a writer’s callus, say, ”We create amazing things.”

Min kropps skönhet mäts inte av den klädstorlek den passar i utan i de historier den berättar. Jag har en mage och höfter som säger ”Det växte ett barn här inne” och bröst som säger ”Vi har gett näring till ett liv”. Mina händer, med bitna naglar och författarvalkar säger ”Vi skapar underverk”.

Citat ur "I am Beautiful: A Celebration of Women in Their Own Words" av Dana Carpenter
Översatt av Maria Tingvall

Läs vidare …

Amningsveckan organiseras av WABA (World Alliance For Breastfeeding Action) enligt ett beslut i samband med att Innocentideklarationen undertecknades 1990. Varje år har man ett avgränsat tema som man fokuserar på. Internationellt firas amningsveckan 1-7 augusti men i Sverige firas den under vecka 42. Världsamningsveckan stöds av UNICEF, WHO och många regeringar och firas i mer än 120 länder.

Tidigare teman har varit amning i IT-samhället, Din rättighet, Lära för livet och Miljö. I år är temat Hälsa för mamma och barn. Genom temat vill man stödja amning som en väg till ökad hälsa hos mor och barn.Läs vidare …

The International Cesarean Awareness Network, Inc. (ICAN), har deklarerat april månad som den månad då man satsar lite extra på att informera om kejsarsnitt. År 2004 var till exempel temat "First, Do No Harm" (För det första: gör ingen skada). Temat är inspirerat av Hippocrates läkared vilken i många delar gäller än i dag runt om i världen, temat vill också uttrycka de önskemål kvinnor har när de förbereder sig inför förlossningen i en kultur som för var fjärde kvinna i USA och Kanada till operationssalen för kirurgisk förlossning.

I USA går trenden mot att allt fler kvinnor övertalas att föda med kejsarsnitt igen om de gjort det tidigare. Enligt ICAN är det till och med så att 188 sjukhus runt om i USA bannlyser VBAC (vaginal förlossning efter kejsarsnitt) trots att många studier visar att det är minst lika säkert att föda vaginalt både för mor och barn. Risken för livmoderruptur vid VBAC som är 0,5% kan enligt ICAN ställas mot risken fosterasfyxi vid kejsarsnitt som är 1,3%. När förlossningssät diskuteras är det därför viktigt att olika risker vägs emot varandra.

Enligt Tonya Jamois, ordförande i ICAN, är trenden i USA att läkarna i allt högre grad sätter kvinnans behov i andra rummet och istället oroar sig allt mer för egen del ? inte minst när det gäller risken att bli stämd. Personalkostnader kan enligt Jamois också vara en bidragande faktor. För många sjukhus är kostnaden för stor att ha beredskap för kejsarsnitt vid vaginala förlossningar utanför kontorstid vilket leder till att man försöker avsluta förlossningana under dagtid.

Som symbol för Kejsarsnittsmånaden har ICAN valt ett bourgogne-färgat band som vänts upp-och-ner. Färgen symboliserar förlossningen och det upp-och-ner vända bandet symboliserar den sorg många kvinnor upplever då de inte själva får påverka sin förlossning men det symboliserar också en gravid mage med armar som sträcker sig ut för att söka hjälp.

9månader hakar på och utlyser april månad till Kejsarsnittens månad på sajten. I Sverige ser problemet lite annorlunda ut och är på många sätt mer komplext. Samtidigt som det verkar finnas en trend där allt fler kvinnor förlöses med kejsarsnitt "för säkerhets skull" verkar det finnas parallella trender där det åtminstone utåt ges intrycket att allt fler kvinnor kräver att få föda med kejsarsnitt. Oavsett vilka orsakerna är står det klart att andelen kejsarsnittsförlossningar stadigt ökat de senaste årtiondena

Har du åsikter, tankar, berättelser som du vill dela med dig av? Maila oss!Läs vidare …

En studie gjord på barn över hela Europa visade att barn i Sverige och i Grekland ammas längst medan Irland, Frankrike och Storbritannien är de länder där barn ammas kortast tid. Åtminstone på de platser man studerade i respektive land. Man fann också att: 52% av europeiska barn helammas enLäs vidare …

De flesta använder någon form av medicinsk smärtlindring, oavsett vad man väljer så går en liten del över till barnet om än i mycket små mängder. Man har dock sett att barn som fötts utan att mamman tagit någon medicinsk smärtlindring har bättre rooting reflex än andra barn, det villLäs vidare …

Varje barns första och mest oförytterliga rätt är att bli ammat av sin mor. Flaskbarn nå aldrig den hälsa och styrka som dibarn. Sjukdom är en stor prövning för varje familj, och den mor, som fyller här avhandlade plikt mot sitt barn, bespar sig därigenom många sorger och bekymmer genomLäs vidare …

Sticky

Det finns flera fördelar med amning bortsett från att det är den bäst balanserade kosten för det nyfödda barnet. Forskning har visat att den som ammat löper mindre risk att drabbas av bröst- och äggstockscancer. Amningen gör att det rogivande hormonet oxytocin frisätts, den som ammar blir mer rofylld, klararLäs vidare …

Många som fött med kejsarsnitt är oroliga att inte kunna amma. Allt för många fokuserar amningsinformation på de första viktiga timmarna efter förlossningen. Visst är de viktiga men det är inte livsavgörande om man missar dem. Man kan ställa sig frågan vad alternativet vore. Numera kan kvinnan i många fallLäs vidare …