FN-organet UNWOMEN har startat en kampanj för att visa den sexism som finns på nätet genom att Googla ”Women cannot” eller liknande och visa vilka sökförslag som kommer upp först. Det är ganska nedslående. Det blir lite bättre om man söker på svenska men inte mycket. Testa själv. UN Women ad series reveals widespread sexism | UN Women – Headquarters.Google.>>

WHO har gjort en sida med fakta om barnmorskor. 1. De minskar risken att mamma eller barn dör vid förlossningen 2. Mer än var tredje förlossning i världen sker utan att någon med rätt erfarenhet är med och hjälper till 3. Barnmorskor kan ge viktig hjälp även efter förlossningen>>

I USA är det vanligtvis läkare som förlöser på sjukhusen. Barnmorskans ställning är lite varierande mellan olika delstater plus att barnmorskan kan ha lite olika utbildning. De senaste fem åren har hemförlossningarna i delstaten Missouri ökat med 70%. Där var det bara tillåtet att jobba som barnmorska om man, som i Sverige var både sjuksköterskeutbildad och barnmorskeutbildad, nu har de lättat på reglerna så att det räcker med en barnmorskeutbildning. Så är det i fler delstater, det kan vara en av anledningarna till att barnmorskans ställning är sämre där än här i Sverige, att de inte alltid har en lika gedigen sjukvårdsutbildning och därför kanske>>

Kanada har ungefär 1000 barnmorskor – i hela landet. Ungefär 100 nya barnmorskor utexamineras varje år. I en del provinser och territorier är det till och med olagligt att arbeta som barnmorska. I New Brunswick i Kanada blev det lagligt att arbeta som barnmorska år 2008. Fortfarande finns det inte en enda barnmorska där. Det är kanske inte förvånande att 98,5% av alla 380 000 förlossningar årligen där sker på sjukhus. Vid färre än 5% av alla förlossningar (ca 19 000) finns det en barnmorska närvarande under förlossningen, av dem är det mycket få som får arbeta självständigt – utan att en läkare leder arbetet>>

Den 15-18 april pågår Global Newborn Health Conference i Johannesburg i Sydafrika. Konferensen handlar om nyföddas hälsa runt om i världen. Om du missat att anmäla dig eller inte vill åka så långt så har arrangörerna ordnat så att man kan sitta hemma och följa konferensen. Till exempel härifrån 🙂>>

Åse Fougner som är dokumentärfilmare, regissör och producent planerar att göra en film som följer barnmorskor i Stockholm. Idén kom i och med barnmorskornas kamp för en trygg och säker förlossningsvård. Hon har tidigare bland annat gjort TV-serien Barnmorskorna (2008) och dokumentärprojektet Född 2010 (2012). Filmen kommer att göras tillsammans med fotografen Malin Korkeasalo.>>

I ett klipp från Sesam (Sesame Street) berättar Buffy för Big Bird (minns inte vad hen kan ha hetat på svenska?) om varför barnet ammas. Jag tycker hon gör det på ett bra sätt. Jag rekommenderar att man försöker hänga med när de pratar (på engelska), det går att välja engelsk textning men den är helt värdelös – funktionen går på röstigenkänning och det går inte så bra.>>