Traditionell amningsmetod att föredra enligt studie

Traditionell amningsmetod att föredra enligt studie
Den traditionella metoden med regelbundna tidsintervall mellan amningstillfällena är bättre för barns viktutveckling, jämfört med friare amning, enligt en ny brittisk studie.

Uppdaterad 2008-03-27 kl 13.14.

[Dagens Medicin – Kvinnohälsa] Enligt en ny studie skulle det vara bättre att amma på det "traditionella" sättet efter klockan. Jag har inte sökt originalartikeln, men av vad jag kan läsa i abstraktet/sammanfattningen och artikeln i Dagens Medicin så lämnar studien en hel del i övrigt att önska.

Det första jag slås av är att forskarna valt att kalla den metod som användes under andra halvan av 1900-talet för traditionell. I och för sig har vi en förmåga att anamma "traditioner" på bara något år, men hos mig förs tankarna till det ursprungliga eller till traditioner bland vanligt folk innan medicinen kom och petade i människors vanor. När man väljer att använda tradition om att amma efter klockan så vill man associera den fria amningen med något nytt och ogenomtänkt påfund, något som inte är traditionellt.

Det andra jag slås av är att det verkar bara vara av godo att barnen växer snabbt. Är det verkligen på det viset? Hur påverkar snabb och kraftig tillväxt framtida fetma och diabetes till exempel? Jämfört med undernärda barn ska förstås välnärda, ammade barn växa snabbare men är det verkligen bättre ju snabbare ett barn växer? Har en människa som är två meter automatiskt bättre hälsa än en som en och en halv meter?

Det är en liten studie, bara lite drygt 60 barn totalt. Den information som mammorna fått under studien är jätteviktig, fick de information i graviditeten redan? Vilken inställning till amning hade personerna som informerade om amning? Hur såg arbetssituationen ut i de båda grupperna. När det bara är cirka 30 personer i varje grupp gör en enda mamma ett utslag på 3%, tre mammor utgör nästan en tiondel. Studien följde mammorna upp till tre månader (tolv veckor), det vore väldigt intressant att se hur det gick efter till exempel fyra och sex månader – hur länge fungerar det att helamma efter klockan? Förr var det inte ovanligt att mammorna trodde de gick i sin vid fyra månader eftersom barnen kommer till en period då det krävs intensivamning för att mjölkproduktionen ska komma ikapp.

Å andra sidan började jag fundera på om det kanske är så att vi är så inrutade i våra liv att vi har svårt att bara "följa med" i livet som det är när man har småbarn? Kan det kanske vara så att det är lättare att fortsätta amma om man kan styra upp tillvaron? Vi lever i en tid där många upplever att det mesta kan styras och planeras: när vi ska ha semester, när vi ska ha barn, var vi ska bo och så vidare. I mitt arbete träffar jag så gott som dagligen mammor som är oroliga att deras barn inte ska få tillräckligt med mat när de ammar, då kan det säkert upplevas som en trygghet att veta att det räcker att amma tio minuter var tredje-fjärde timma.