Negativt laddade ord

Att ord sårar vet vi, de kan också påverka hur vi ser på företeelser innan vi själva har bildat oss en uppfattning. Förutom våra egna erfarenheter och andras berättelser om att vara gravid och att föda färgar vår upplevelse av att vara gravid och våra förväntningar på förlossningen, läkarvetenskapens uttryck för det vi upplever har ibland en teknisk – för att inte säga negativ – klang. Det är inte bara i engelskan som man använder negativt laddade ord för att beskriva förlopp under graviditet och förlossning. Ta bara ordet värkar! Visst känns det som bara den när det tar i, särskilt de där sista centimetrarna innan barnet kommer men måste det göra ont? …eller värker det bara lite?

When doctors talk about being ?high risk?, a labour being ?prolonged?, ?an inadequate pelvis? or diagnose an ?incompetent cervix? or ?failure to progress? ? but especially when they make off-the-cuff comments about a ?lazy uterus?, a ?sloppy cervix? or a ?boggy fundus?, they present a view of the world, and the place of women in it, that imposes a certain set of values and that assumes that they, as scientists, can step back and make judgements separate from the objects and systems they study.

Sheila Kitzinger’s Letter from Europe Obstetric Metaphors and Marketing BIRTH March 1999 Vol. 26.1

I brevet av Kitzinger som citeras ovan reflekterar hon också över att de benämningar som används är hämtade från teknikens värld: barnet föds ut genom kvinnans förlossnings-kanal, man går på mödravårds-kontroller som för att besiktigas under graviditeten. Barnmorskan gör hinnsprängning när hon gör hål på fosterhinnorna och barnet skär igenom när huvudet börjar titta ut genom vaginan (när huvudet kröns). Läkaren berättar om riskerna – tänk om flygkaptenen skulle gå igenom riskerna med dagens flygning!? Hur visas kvinnor på bild då? Jo, ofta är det huvudlösa figurer med ett foster i livmodern, vill man göra bilden mer levande så lägger man till lite skelett och muskler.

Tja, då är det kanske inte så konstigt att graviditet och förlossning känns skrämmande ens för den mest vidlyftiga av barnaföderskor? …eller att vem som helst kan känna att hon måste ta på sig skulden för att hennes kropp var värksvag, hur ska en så vek kvinna någonsin kunna föda ett barn för egen kraft?

Visst händer det ibland att det blir problem under graviditet och förlossning men ibland kunde det kanske vara bra att ladda ord som har med det naturliga förloppet lite mer positivt. Ett ord betyder så mycket…