Interaktionen mellan ägg och spermie ytterligare kartlagd

Forskare vid Karolinska Institutet har kommit ett steg närmare att förstå mekanismerna som leder till att ägg och spermie förenas vid befruktning. Med hjälp av så kallad röntgenkristallografi har forskarna lyckats kartlägga den tredimensionella strukturen av Juno, ett av de protein som är avgörande för att starta processen när könscellerna smälter samman. Deras resultat är inte bara intressanta rent evolutionärt men avslöjar också strukturen för ett potentiellt mål för hormonfria preventivmedel i framtiden.

Sammansmältningen av äggcell och spermie är ett grundläggande steg för befruktning i sexuellt reproducerande organismer. År 2014 upptäcktes äggcellsproteinet Juno.

Upptäckten av Juno och Izumo1 öppnade möjligheter för att studera förloppet på en molekylär nivå. Det har visats att möss som saknar något av de två proteinerna är infertila.

Äggcellsproteinet Juno tillhör en familj av protein som kallas folat (eller vitamin B9)-receptorer. Juno är strukturellt mycket likt de övriga proteinerna i familjen, förutom vid den specifika region som fungerar som bindningsplats för vitamin B9, vilket förklarar varför vitaminet inte kan binda till proteinet. Observationerna av strukturen i studien tyder på att samma region i proteinet utgör bindningsplats för spermieproteinet Izumo1 som verkar binda till en avgränsad region mellan två krökningar i Junos tredimensionella struktur.

Enligt forskarna tyder resultaten på att strukturella förändringar av en vitamin B9-receptor har skett långt tillbaka i tiden och gett upphov till en av de viktigaste mekanismerna för sexuell reproduktion: bindningen mellan äggcell och spermie.

Publikation: “Divergent evolution of vitamin B9 binding underlies Juno-mediated adhesion of mammalian gametes”, Ling Han, Kaoru Nishimura, Hamed Sadat Al Hosseini, Enrica Bianchi, Gavin J. Wright, and Luca Jovine, Current Biologyonline 8 February 2016.