Barn » Internationella barnrättsdagen

MEDIA ALERT: Celebrating International Child Rights DayThe International Baby Food Action Network (IBFAN) is pleased to invite you to join representatives of UNICEF, the World Health Organization and the Egyptian authorities in celebrating International Child Rights Day at a media event on 20 November [IBFAN]

Idag firas Internationella Barnrättsdagen för att fira FNs barnkonvention. För några år sedan, på den tiden vi hade en adventskalender varje år här på 9månader, hade vi ett TEMa om barnkonventionen där man kunde läsa en eller ett par artiklar varje dag. De grundläggande principerna i konventionen är:

* att alla barn har samma rättigheter
* att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
* att alla barn har rätt till liv och utveckling
* att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Med tanke på att alla världens länder utom USA och Somalia har ratificerat (antagit) konventionen är det skrämmande hur många barn som far illa runt om på jorden.

Vi har mycket att arbeta med här hemma i Sverige också, att se till att alla barn har samma rättigheter oavsett varifrån de kommer eller vilka förutsättningar de har och att se till att alla barn kommer till tals när beslut fattas som rör deras liv och vardag.

Idag läste jag om lilla Baby P som torterades till döds i Storbritannien. Jag hamnade naturligtvis på en brittisk nyhetssajt där det hela var väldigt detaljerat beskrivet. Jag har mått illa större delen av dagen efter det. Hur han behandlades av de som skulle skydda honom från allt ont, hur han ignorerades av de som skulle ta samhälleligt ansvar för att skydda honom från ondskan. Det värsta är att det kan hända här också, det är inte allt för länge sedan Bobby torterades till döds av sin styvpappa…

Där jag arbetar har vi en del kontakt med kommunen när det kommer nyblivna mammor med kända sociala problem. Där försöker man allt mer medvetet att jobba utifrån barnkonventionen. Det innebär ett nytt synsätt eftersom det tidigare har handlat mycket om föräldrars rätt till sina barn vid tvister eller missbruk. Jag hoppas att det gör att de barn som drabbas får en bättre tillvaro.