Om plötslig spädbarnsdöd och rapporteringen om riskerna med det

Hazardous cosleeping environments and risk factors amenable to change: case-control study of SIDS in south west England http://www.bmj.com/cgi/reprint/339/oct13_1/b3666

Jag har försökt att läsa igenom artikeln. Under fyraårsperioden som studien pågick dog 90 av 184 800 barn i SIDS enligt forskarnas definition (157 dog men det relaterade de till andra livshotande orsaker). Det är 0,04% och skulle motsvaras av ca 50 dödsfall i Sverige (räknat på 100 000 nyfödda/år), det brukar väl ligga på runt 25 om året om jag minns rätt.

54% av barnen som dog medan de samsov = 43 stycken varav 13 sov i soffan.

49% resp 45% av kontrollbarnen samsov — Hur många procent från 50% åt vardera hållet innebär någon signifikant relevans?

När det gäller droger var mammans intag av alkohol och kombination av droger och alkohol hos båda föräldrarna signifikant mer vanligt i SIDS-gruppen.

24 av SIDS-barnen sov tillsammans med någon som var påverkad, 12 av dem tillsammans med mamman medan de övriga sov med partnern eller båda föräldrarna — om föräldrarna inte varit påverkade, innebär det att ”bara” 19 barn hade dött på grund av samsovning jämfört med 47 i egen säng???

7 barn av 13 som dog samsovande i soffa sov tillsammans med påverkad förälder. Justering med kontrollgrupperna visade att det är 10 gånger större risk i allmänhet och 7 gånger större risk om man jämför med en ”allmän riskgrupp” (lågutbildade m.m. enligt författarnas definition av högriskgrupp).

Om man jämförde föräldrar som inte tagit mer än ”2 enheter” alkohol (hur mycket är det?) och som inte tagit andra droger så visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna!

När de tog bort rökarna var det 6% av barnen som dog för att de samsov medan 10% av kontrollbarnen samsov utan rökare eller ”drogare” — jag förstår ärligt talat inte hur de menar: If parents who regularly smoked were further excluded, then five of the SIDS infants (6%) were found in this less risky cosleeping environment compared with nine of the random control infants (10%).

Lite intressant är att en tanke tidigare (ett tag i alla fall) har varit att napp kan skydda mot SIDS, det kunde inte denna studie stödja eftersom det verkar som om de flesta barn (oavsett grupp) tappar nappen när de somnar in.

Slutsats: samsovning är farligare än att ha barnet i egen säng, men om man avråder från samsovning är risken att föräldrar väljer farligare samsovningsalternativ (t.ex. soffa). En bättre strategi är att informera föräldrar om riskerna så att de kan samsova säkert! — Jag tycker det verkar som att om man samsover ”säkert” så är det ett säkrare alternativ än att låta barnet sova ensamt.

***
Lite tankar om rapporteringen i media av resultaten.

I brittiska media skrev man att det var farligt att samsova. Det ledde till att forskarna fick lov att tydliggöra sina slutsatser och att UNICEF gjorde en egen analys av artikeln. UNICEF kom fram till ungefär samma sak, att tydliggöra hur man kan samsova säkert – amning är ju också en skyddsfaktor och samsovning underlättar amning.

Veckan därpå var det någon svensk tidning som hittade artikeln – i original eller på någon nyhetssida. …och drog upp faran med stora rubriker om faran att samsova!!! Ena tidningen efter den andra, TV och radio hakade på. Jag tvivlar på att någon verkligen läst artikeln eller gjort någon research. Det blev ganska starka reaktioner på detta, man kan t.ex. läsa kommentarerna till artiklarna på SvD (under artikeln, ganska många inlägg, 87 resp 68)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3675763.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3671867.svd
som inte alls ändrade sin första artikel eller medger att de inte läst/misstolkat studien (de flesta andra började göra lite research och ändrade sina artiklar om studien).

Ganska spännande att följa, men också skrämmande. En påminnelse om att försöka gå till källan för att se vad de verkligen kommit fram till eller vill säga…