Karin Bojs: Glappet mellan ­forskning och lidande är stort – DN.SE

Karin Bojs: Glappet mellan ­forskning och lidande är stort – DN.SE.

Karin Bojs skriver i DN om en studie publicerad i British Medical Journal där man undersökt ett statistiskt begrepp som kallas DALY, Days of Adjusted Life Years eller ”funktionsnedsatta levnadsår”. DALY mäter både om människor dör i förtid och om de drabbas av svåra sjukdomar.

Forskarna har undersökt hur många randomiserade studier som gjorts i förhållande till hur det studerade fenomenet påverkar DALY. Mässling som orsakar många dödsfall i fattiga delar av världen saknade randomiserade studier medan infertilitet som är ett stort problem i den rikare delen av världen låg i topp i antal randomiserade studier.

Bojs och forskarna lyfter en viktig poäng: Hur prioriterar vi forskning? Vad tycker vi är viktigt att forska på?

Lidande går inte att jämföra. Det finns inget lidande som är värre än något annat. Det är svårt att föreställa sig hur det är om man inte varit med om det själv.

För att räkan ut att det är pengar som styr forskningen behövs ingen Einstein. De problem och sjukdomar som berör den rika delen av världen har lättast att få pengar till forskning. Det är här som människorna med pengar finns, de som har råd att betala tillbaka genom dyra mediciner eller behandlingar.

Men finns det något rätt eller fel? Kanske läggs forskningspengarna på rätt saker, vem ska avgöra det? Mediciner och behandlingar som vi har nytta av kommer kanske de fattiga till del så småningom i alla fall?