woman carrying a baby

Jean Liedloffs bok om föräldraskap var influerad av barnomsorg i djungeln. Hon besökte Sydamerika fem gånger. Jean Liedloff var författare till The Continuum Concept: In Search of Happiness Lost (1975), där hon beskrev sin övertygelse om att spädbarn ständigt borde bäras av, och aldrig separeras från, sina mödrar förrän deContinue Reading

positive asian man carrying baby on back carrier in village

En bebis trivs bäst i famnen hos någon den känner sig trygg hos. Där kan den vara med och upptäcka världen på lagom avstånd och den kan själv välja när den behöver stänga av intrycken och ta sig en liten lur. Bland vissa sydamerikanska indianstammar sitter spädbarnen så gott somContinue Reading