woman holding child and breastfeeding

En svensk studie av kvinnor som födde barn runt millennieskiftet visade att tiden på BB påverkade amningen på lång sikt. De kvinnor som gick på tidig hemgång från BB ammade i sju månader i genomsnitt medan kvinnor som stannade lite längre ammade i åtta månader. Kvinnor som valde att gåContinue Reading