close up photo of baby breastfeeding

Amning som preventivmetod (Lactational Amenorrhea Method, LAM) garanterar inte att en inte kan bli gravid men fördröjer mensen, särskilt om en helammar. LAM har en säkerhet på 98% de första 6 månaderna efter förlossningen om en helammar och ammar vid behov på natten. LAM bygger på att en följer treContinue Reading