Besök hos tandvården kan väcka minnen om sexuella övergrepp

En gång i tiden när jag läste en kurs för att bli förlossningspedagog fick vi lära oss att munnen och slidan är väldigt känsliga områden och att övergrepp kan sätta sig på båda ställen som spänningar, vi pratade faktiskt redan då om tandläkarbesök som kändes som övergrepp.

Minnen av övergrepp av olika slag kan sätta sig som spänningar och smärta i olika delar av kroppen, särskilt i ansiktet. Känslan av att inte ha kontroll på vad som händer i munnen samtidigt som en sitter i en tandläkarstol gör att många drar sig för att söka hjälp vid tandproblem.

En ny studie gjord av forskare i Lund visar att tandläkarbesök kan trigga minnen av sexuella övergrepp. Att sätta sig i tandläkarstolen kan ge samma känsla av att vara försvarslös och maktlös, det kan trigga igång likartade reaktioner som vid övergreppen.

På många håll i vården ställs frågor om våldsutsatthet. Det är både för att kunna hjälpa den som är utsatt nu men lika ofta är det för att kunna bemöta patienten utifrån tidigare erfarenheter. Det är också viktigt för alla som arbetar i vården att förstå att den som varit utsatt för våld i livet eller som varit med om jobbiga vårdsituationer (som också kan upplevas som övergrepp ibland) har ett större kontrollbehov och större behov av att få information om planerade behandlingar.

Källor:
Smitt, H. (2019) Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella övergrepp. 2019-01-16. Vetenskap och Hälsa, Lunds Universitet
Wolf, E. et al (2020) Dental care: an emotional and physical challenge for the sexually abused. European Journal of Oral Sciences, ISSN 0909-8836, E-ISSN 1600-0722, nr 128, s. 317-324