De flesta gravida börjar binda till sitt barn redan under graviditeten, de sätter namn på magen eller sjunger för barnet där inne till exempel. De som bundit till sitt barn redan under graviditeten har lättare att anpassa sig till föräldrarollen efter förlossningen. Bindningen bidrar till att den gravida anpassar sig till graviditet och föräldraskap vilket leder till att den känner sig bättre förberedd inför förlossningen, har bättre kontroll över förlossningsupplevelsen, har en bättre relation till partnern och upplever att partnern deltar mer i vården av barnet.

Lämna ett svar