Abortören

Abortören är ett radioinslag på SR P4 Dokumentär som handlar om Ivar Olofsson som utförde aborter illegalt på 1930-talet. Han var skicklig och han fick hjälpa många kvinnor som inte hade möjlighet att ta hand om ett barn.Till slut blev han ertappad och ställd inför rätta.

Det här är berättelser om en tid då det var olagligt att göra abort samtidigt som det inte var socialt accepterat att få barn utom äktenskapet och det inte fanns hjälp att få för att försörja de barn en hade. Jag tycker det var intressant att också få veta att möjligheten till barnomsorg faktiskt minskade antalet aborter.