Hälsodatan ska lagras utomlands

Med Ehälsomyndighetens nya tjänst ”Hälsa för mig” kommer svenskarnas hälsodata att lagras på Microsofts servrar i bland annat Irland. Det gör det lättare för utländska myndigheter att komma åt informationen, varnar it-säkerhetsexperter.

Din hälsoinformation kan komma att lagras utomlands! Det ökar risken för säkerhetsproblem, integritetsproblem m.m. då svenska vården inte kommer att ha kontroll över hur data används. Till exempel kan det bli så att hälsoappar kan hämta data från servrarna. Ett annat är att utländska stater kan rota i servrarna med hänvisning till terroristlagar, data i molnet ses av en del som ”internationella”.

Ska det vara så svårt att få Landstingen att gå ihop och sätta upp en server i Sverige? Alla landsting har ju egna IT-avdelningar med massor av kompetens! De enda som tjänar på detta är Microsoft och andra som kan slå mynt av att infon ligger i molnet!

Källa: Hälsodatan ska lagras utomlands – NyTeknik 2015-06-17