Vanligt att föda barn tätt i USA

Amerikanska CDC, deras motsvarighet till Socialstyrelsen, har gjort en studie för att undersöka hur tätt eller glest kvinnor föder barn i USA. Enligt tidigare studier är det inte bra att föda för tätt (minder än 18 månader) eller för glest (mer än fem år), risken ökar att föda för tidigt, att få ett barn om är litet för tiden eller har låg födelsevikt. Däremot har ingen hittills hittat något optimalt mellanrum mellan förlossningarna.

Ungefär 30% av omföderskorna i USA fick i studien nästa barn inom 18 månader efter förlossningen och 20% dröjde längre än fem år. Man skulle kanske kunna tro att de äldsta födde barn tätast, men det var snarare tvärt om.

Det vore intressant att se hur det är i Sverige där man i princip uppmuntras att föda tätt på grund av sjukkassereglerna. Hur påverkar reglerna barnafödandet? Kan man se liknande samband – att det finns något slags optimalt tidsspann mellan barnen – i Sverige också? Finns det några långtidseffekter, spelar det egentligen någon roll i det långa loppet?

National Vital Statistics Reports, Volume 64, Number 3 (April 16, 2015) – nvsr64_03.pdf.