Barn utvecklas i stort sett enligt samma mönster om man ser till alla barn men det finns också stora variationer både när det gäller tidsperspektiv och ordning. Ett barn som gör allt i helt fel ordning eller senare eller tidigare är oftast helt normalt. Till viss del kan omständigheter kring barnet bidra till att det blir tidigare eller senare i utvecklingen men oftast ska det till extremfall, normala barn som får normal stimulans utvecklas i sin egen takt. Man har till exempel sett att barn lär sig gå i trappor lika snabbt vare sig de tränas eller inte och att barn som bärs i ryggsele lär sig gå ungefär vid samma ålder som andra barn. Likaså kan ett barn som stått still i utvecklingen på grund av sjukdom eller liknande göra en utvecklingsspurt och komma ikapp. Bortsett från dessa spurter där barnet tar igen vad det förlorat vid sådana tillfällen så går man allt mer ifrån att se barnets utveckling som att det sker i steg med något slags viloperioder emellan, barnet utvecklas hela tiden men mer eller mindre intensivt.

Det finns olika idéer om hur barn lättast lär. Hur kan man till exempel säga vad som är medfött och vad som är inlärt? Mycket av det vi lär oss lär vi oss så tidigt att det nästan verkar medfött. Det ligger en hel del sanning i det gamla påståendet att barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Barn har en drift att passa in i sociala sammanhang och lär sig saker genom att observera och delta i händelser i det dagliga livet. Positiv förstärkning, det vill säga belöning, beröm, uppmuntran och liknande är mycket effektivare än negativ förstärkning (straff) eftersom straffet i allmänhet inte ger något alternativ till det beteende som orsakar straffet och verkan generellt är kortvarigare än vid positiv förstärkning.

Barn utvecklas i sin egen takt, de tider som anges är genomsnittliga vilket innebär att det är normalt att vara ganska mycket tidigare eller senare. Är du orolig för ditt barns utveckling ska du ta kontakt med barnläkaren på BVC.