Utskrivning

Jag tänkte berätta hur det går till när en familj vill gå hem från BB. Det varierar säkert mellan olika sjukhus – för att inte tala om olika landsändar. Men så här ungefär går det ofta till hos oss.

När jag går mitt kvällspass brukar jag fråga föräldrar som det verkar fungera bra för om det funderat på hur länge de vill vara kvar. På morgonen går jag en runda till för att checka av så att allt fungerar och ingen ändrat sig. En del har börjat få lite hemlängtan medan andra inte vet hur det fungerar när man ska gå hem, några undrar om de får välja själva eller om personalen säger till när det är dags. Jag berättar att de får känna efter själva och att så länge det är jämvikt mellan förlossning och BB så får de vara kvar, blir det rush på förlossningen finns det risk att man får åka hem om familjen verkar vara redo eftersom de nyförlösta har större behov av platsen. Samtidigt passar jag på att informera om utskrivningsrutinerna även om föräldrarna inte känner sig helt redo att gå hem. Detta eftersom det finns några saker att passa innan hemgång.

Vid kl 10.00 är det barnläkarrond. Den måste barnet vara med på innan hemgång så att barnläkaren kan kontrollera att barnet verkar friskt. Innan barnläkarronden är det bra om barnet är vägt så att vi kan se om det minskat 10% av födelsevikten eller inte och att barnet är avklätt eftersom de flesta barn blir arga när de läggs på det kalla undersökningsbordet även om det finns värmelampa över.

Barnläkaren går igenom barnet från topp till tå. Kontrollerar att fontanellerna inte är sammanväxta eftersom de måste vara följsamma medan barnet växer. Lyssnar på hjärtat så att det inte finns några blåsljud, hos en del barn finns det de första dagarna eftersom hålrummen som ska slutas kan ta en tid på sig innan de gör det ordentligt – i så fall lyssnar läkaren efter någon dag igen. Känner på höfterna så att de inte är luxerade, är det något nyfödda barn ogillar så är det detta moment. Barnläkaren klämmer på magen för att känna att allt är väl, tittar i ögonen för att kontrollera reflexen och kontrollerar också mororeflexen, den som gör att barnet försöker få tag i något att greppa om det faller. Gulheten kontrolleras också, många barn blir lite gula innan levern hunnit komma igång att bryta ner de röda blodkropparna, för det mesta går det över av sig självt medan andra barn behöver kontrolleras med blodprov och kanske måste ligga under sollampa några dagar.

Vid gynläkarronden går vi igenom hur mamman mår, om hon behöver vara kvar för kontroller eller om hon verkar må bra och kan gå hem. För det allra mesta stämmer mammans och läkarens åsikter i den frågan överens.

Helst ska allt vara klart så att familjen kan gå hem, men det är inte alltid det går så snabbt. Om det är möjligt försöker vi prata med familjen redan på kvällen eller tidigt på morgonen, före alla ronder, annars får vi ta det efteråt. Vi har några broschyrer om amning, träning och BVC som vi delar ut, dessutom har vi en liten lathund som vi går igenom. Där finns lite information om bad, kiss och bajs, gulhet, mammans avslag och annat smått och gott.

Hos oss har vi börjat med ett projekt med tidig hemgång. Om man bor i vissa områden och går hem inom 48 timmar efter förlossningen kommer MVC-barnmorskan hem (eller någon från bb ringer på helgen) för att se att allt fungerar.

Andra saker som måste checkas av innan familjen kan gå hem är att om barnet är under 48 timmar vid barnläkarundersökningen måste de komma tillbaka efter den tiden för att göra en ny, inte minst för att kontrollera gulhet och eventuella blåsljud på hjärtat. Mellan 3 och 5-6 dygn efter förlossningen ska PKU-provet göras. Ska familjen tillbaka för läkarundersökning planeras den samtidigt som PKU-provet, ska de inte tillbaka till läkaren kan provet tas på mödravården.

Sist men inte minst hörseltestas alla barn innan hemgång. Om barnet är mindre än ett dygn gammalt kan det vara svårt att få någon reaktion eftersom det kan sitta kvar fosterfett i örat. Barnet ska vara nyammat och helst lite trött och dåsigt eftersom minsta ljud kan störa mätapparaten. En liten snäcka förs in i örat, ljud sänds ut och får flimmerhåren att röra sig, apparaten mäter aktiviteten i dessa flimmerhår. Ibland, om barnet har fosterfett kvar i örat, om det inte är helt tyst eller om det av någon annan anledning inte blir godkänt resultat skickar vi en remiss till audiologen så får de göra en uppföljning. Vi brukar försöka passa in en tid i samband med återbesöket till BB.

Maria sjuksköterska på BB