UNICEF UK Baby Friendly Initiative statement on new research into Sudden Infant Death Syndrome and bed-sharing

UNICEF UK Baby Friendly Initiative statement on new research into Sudden Infant Death Syndrome and bed-sharingUNICEF UK Baby Friendly Initiative statement on new research into Sudden Infant Death Syndrome and bed-sharing [UNICEF: Babyfriendly initiative]

Jag har inte hunnit läsa UNICEF-texten ordentligt, men den verkar ha flera viktiga poänger. Den handlar om att så länge föräldrarna ser till att följa de allmäna råd och rekommendationer som gäller PSD (plötslig spädbarnsdöd) så är det ingen fara att samsova. Att avstå från droger, att se till att barnet inte ligger för varmt eller på mage till exempel.

De skriver också om vikten av att personalen känner till detta så att de känner sig trygga när de informerar föräldrarna. Det är lite roligt, jag har haft en liknande diskussion med en vän på andra sidan jordklotet om det nu i helgen, detta om hur viktigt det är att personalen själva har rätt utbildning för att det ska nå fram till föräldrarna. Det handlar oftast inte bara om VAD vi säger utan minst lika viktigt är det hur vi GÖR.