Med ett tygstycke som är ca 80×80 cm klarar man sig åtminstone första året. Fördelen med vikblöjor är att de kan vikas olika för att passa barnet.