Amningsvänliga sjukhus följer ”Tio steg till lyckad amning” som kom 1989. Numera anser sig de flesta sjukhus vara amningsvänliga även om de inte skyltar med det på samma sätt som i början. Stegen innebär följande:

  • ha en skriven amningsstrategi som rutinmässigt delges all sjukvårdspersonal,
  • ge all personal nödvändiga amningskunskaper så att de kan upprätthålla denna strategi,
  • informera alla gravida kvinnor om fördelar med att amma och om vägen till en lyckad amning,
  • hjälpa mödrar att börja amma inom en halvtimme efter förlossningen,
  • visa mödrar hur de ska amma och hur de upprätthåller mjölkproduktionen även om de blir skilda från sina nyfödda,
  • inte ge nyfödda någon annan mat eller dryck än bröstmjölk, såvida det ej är medicinskt nödvändigt,
  • tillämpa ”rooming-in”, d v s tillåta mödrar och nyfödda att vara tillsammans hela dygnet,
  • uppmuntra fri amning, d v s oberoende av klockan,
  • inte ge nappar till spädbarn som ammas (varken sug- eller dinappar), samt
  • uppmuntra bildandet av stödgrupper för ammande mödrar och hänvisa mödrar till dem vid utskrivningen från sjukhuset/kliniken.