Coronavirus (CoVs) har ett hölje som innehåller ett enkelt positivt strängat RNA-genom. Utöver de fyra typer av coronavirus som orsakar förkylning rapporterades två andra typer av coronavirus under 2000-talet: SARS ‐ CoV, patogenen som låg till grund för SARS-epidemin 2003 och respiratoriskt syndrom i Mellanöstern (MERS) – CoV, patogenen somContinue Reading

Det virus som orsakar Covid-19 kallades först novel corona virus (2019-nCoV) av WHO men kallas nu SARS-CoV-2 av International Committee on Taxonomy of Viruses. Coronavirus är RNA-virus, det betyder att nukleinsyran som innehåller den genetiska koden är RNA till skillnad från DNA. Covid-19 har en lägre dödlighet än andra coronavirusContinue Reading

Sticky

I slutet av 2019 dök det upp en ny virussjukdom i Wuhan-provinsen i Kina. Det antas att viruset muterat på någon av de marknader där levande vilda djur hålls för att slaktas och säljas till de som besöker marknaden. Det är inte första gången det händer, ofta har utbrotten kunnatContinue Reading