woman carrying a baby

Jean Liedloffs bok om föräldraskap var influerad av barnomsorg i djungeln. Hon besökte Sydamerika fem gånger. Jean Liedloff var författare till The Continuum Concept: In Search of Happiness Lost (1975), där hon beskrev sin övertygelse om att spädbarn ständigt borde bäras av, och aldrig separeras från, sina mödrar förrän deContinue Reading

asian mom carrying baby with sweet rice treat in market

”The human continuum can also be defined as the sequence of experience which corresponds to the expectations and tendencies of the human species in an environment consistent with that in which those expectations and tendencies were formed.”– Jean Liedloff, The Continuum Concept Kontinuum-begreppet (kontinuum betyder ungefär kontinuerlig, fortlöpande, sammanhängande) harContinue Reading