The International Cesarean Awareness Network, Inc. (ICAN), har deklarerat april månad som den månad då man satsar lite extra på att informera om kejsarsnitt. År 2004 var till exempel temat "First, Do No Harm" (För det första: gör ingen skada). Temat är inspirerat av Hippocrates läkared vilken i många delar gäller än i dag runt om i världen, temat vill också uttrycka de önskemål kvinnor har när de förbereder sig inför förlossningen i en kultur som för var fjärde kvinna i USA och Kanada till operationssalen för kirurgisk förlossning.

I USA går trenden mot att allt fler kvinnor övertalas att föda med kejsarsnitt igen om de gjort det tidigare. Enligt ICAN är det till och med så att 188 sjukhus runt om i USA bannlyser VBAC (vaginal förlossning efter kejsarsnitt) trots att många studier visar att det är minst lika säkert att föda vaginalt både för mor och barn. Risken för livmoderruptur vid VBAC som är 0,5% kan enligt ICAN ställas mot risken fosterasfyxi vid kejsarsnitt som är 1,3%. När förlossningssät diskuteras är det därför viktigt att olika risker vägs emot varandra.

Enligt Tonya Jamois, ordförande i ICAN, är trenden i USA att läkarna i allt högre grad sätter kvinnans behov i andra rummet och istället oroar sig allt mer för egen del ? inte minst när det gäller risken att bli stämd. Personalkostnader kan enligt Jamois också vara en bidragande faktor. För många sjukhus är kostnaden för stor att ha beredskap för kejsarsnitt vid vaginala förlossningar utanför kontorstid vilket leder till att man försöker avsluta förlossningana under dagtid.

Som symbol för Kejsarsnittsmånaden har ICAN valt ett bourgogne-färgat band som vänts upp-och-ner. Färgen symboliserar förlossningen och det upp-och-ner vända bandet symboliserar den sorg många kvinnor upplever då de inte själva får påverka sin förlossning men det symboliserar också en gravid mage med armar som sträcker sig ut för att söka hjälp.

9månader hakar på och utlyser april månad till Kejsarsnittens månad på sajten. I Sverige ser problemet lite annorlunda ut och är på många sätt mer komplext. Samtidigt som det verkar finnas en trend där allt fler kvinnor förlöses med kejsarsnitt "för säkerhets skull" verkar det finnas parallella trender där det åtminstone utåt ges intrycket att allt fler kvinnor kräver att få föda med kejsarsnitt. Oavsett vilka orsakerna är står det klart att andelen kejsarsnittsförlossningar stadigt ökat de senaste årtiondena

Har du åsikter, tankar, berättelser som du vill dela med dig av? Maila oss!Läs vidare …

Många som fött med kejsarsnitt är oroliga att inte kunna amma. Allt för många fokuserar amningsinformation på de första viktiga timmarna efter förlossningen. Visst är de viktiga men det är inte livsavgörande om man missar dem. Man kan ställa sig frågan vad alternativet vore. Numera kan kvinnan i många fallLäs vidare …