Den här videon visar hur IVF fungerar. Tyvärr finns inga undertexter och inte heller någon översättning men bilderna säger det mesta.

”Microbirth” är en ny 60 minuters dokumentär som undersöker den senaste vetenskapliga forskningen om de mikroskopiska händelser som sker under förlossningen. Dessa händelser kan få livslånga konsekvenser för hälsan hos våra barn och i det långa loppet kanske till och med påverka hela mänskligheten.