Riktlinjer och rekommendationer ändras allt eftersom kunskapen av Covid-19 förbättras. Nu har Fert-ARG kommit med nya råd när det gäller assisterad befruktning. Än så länge finns det inga säkra bevis för om smittan kan föras över till barnet, varken i livmodern eller via amning. Det finns heller inga bevis förLäs vidare …

Forskare vid Karolinska Institutet har kommit ett steg närmare att förstå mekanismerna som leder till att ägg och spermie förenas vid befruktning. Med hjälp av så kallad röntgenkristallografi har forskarna lyckats kartlägga den tredimensionella strukturen av Juno, ett av de protein som är avgörande för att starta processen när könscellernaLäs vidare …

I Sverige anses den reproduktiva hälsan vara mycket god jämfört med andra länder. Det beror på att vi har en relativt liten fattigdom, små sociala orättvisor och liten diskriminering av kvinnor. Sett till hela världen har dessa faktorer mycket stor påverkan på hur kvinnor mår och hur de lyckas bli gravida, föda och föda upp sina barn.

Barnafödslarna har ökat igen, trots aatt födelsetalen sjönk under slutet av 1990-talet så låg genomsnittet på två barn per kvinna utslaget på hela 1900-talet. Genomsnittsåldern för förstagångsmammor är nu 28,6 år och för förstagångspappor 30,9 år.

Sexuellt överförda infektioner (STI) är ett ökande problem, framförallt bland ungdomar. Klamydia ökade för sjätte året i rad i den gruppen. Klamydia och andra könssjkudomar är den viktigaste orsaken till infertilitet, i kombination med att allt fler väntar med att skaffa sitt första barn ökar också andelen infertila.