Remdesivir, antiviralt medel som hämmar Covid-19-virus i laboratoriemiljö, det pågår kliniska prövningar. Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens så att det kan skrivas ut på recept. De första kinesiska prövningarna kan vara färdiga i april eller maj. Klorokinfosfat, ett gammalt malariamedel, det prövas i Kina mot COVID-19. Det är osäkert hur långtContinue Reading

COVID-19-virus har inte påvisats i bröstmjölk från infekterade mammor. I USA rekommenderas nyförlösta med COVID-19 att efter samråd med hälsopersonal själva bestämma om de ska amma eller inte. Samma rekommendationer gäller i Sverige (sedan 17/3). Kvinnan ska iaktta god hygien: nys och hosta i armvecket, tvätta händerna ofta och längeContinue Reading

Eftersom smittan uppstod först i Kina och framför allt Wuhan-provinsen drabbades hårt kommer många av de första studierna därifrån. Det virus som orsakar Covid-19 är helt nytt och de studier som finns än så länge är relativt små. Det vi vet sedan tidigare är att gravida drabbas hårdare av virusinfektionerContinue Reading