SARS ‐ CoV ‐ 2 tar sig in i mottagliga värdceller med hjälp av ett visst protein, ACE2. Detta protein finns i stor mängd i de nedre luftvägarna men också i de övre luftvägarna, svalg och mag-tarmkanalen, särskilt tunntarmen. Viruset når slemhinnorna genom droppar eller via fingrar som berört ytornaContinue Reading

Blogg-logga

På jobbet har vi ställt om, tar emot så lite fysiska besök som möjligt och försöker hålla besöken så korta som möjligt genom att inte göra sådant de inte bokat tid för och utan sällskap. Det är väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid. Ofta erbjuder vi till exempelContinue Reading

Remdesivir, antiviralt medel som hämmar Covid-19-virus i laboratoriemiljö, det pågår kliniska prövningar. Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens så att det kan skrivas ut på recept. De första kinesiska prövningarna kan vara färdiga i april eller maj. Klorokinfosfat, ett gammalt malariamedel, det prövas i Kina mot COVID-19. Det är osäkert hur långtContinue Reading

Andra coronavirus som SARS och MERS drabbade relativt sällan barn. Det samma tycks gälla COVID-19. Ett fåtal fall med nyfödda har beskrivits i Kina, de hade alla milda symtom och alla återhämtade sig liksom deras mammor. Något nyare studier visar att barn ofta är friska bärare av COVID-19-virus. I enContinue Reading

En systematisk litteraturgenomgång har gjorts av de artiklar som skrivits om Covid‐19 som orsakas av coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2) mellan 1 januari och 18 mars 2020. I genomgången ingick 45 vetenskapliga artiklar och brev. Granskningen visade att barn hittills har stått för 1–5% av de diagnostiserade COVID-19 fallen, de har oftaContinue Reading

Här finns föräldrarelaterad information från UNICEF. Länkar:Easy, affordable and healthy eating tips during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak 2020-04-01 Tips på balanserad kost, även aktuell info om amning Länkar, tips för ett bra föräldraskap:Covid-19 Parenting: Parenting for lifelong health 2020-04-01. Resurser och tips till för föräldrar under corona-krisen, information påContinue Reading