Sticky

Då och då, ganska ofta faktiskt, snubblar jag på sådant som har med mitt jobb som barnmorska att göra. En del handlar lite allmänt om hur det är att vara barnmorska och kan vara intressant för vem som helst och annat är rent nörderi som kanske bara specialintresserade specialistbarnmorskor ärContinue Reading

Tänkvärda ord från Lao Tzu, Taoismens fader, som levde i Kina några århundraden före Kristus (olika uppgifter om när):


Public Domain, se http://en.wikipedia.org/wiki/File:DaodeTianzun.jpg

"You are a midwife. You are assisting at someone else’s birth. Do good without show or fuss. Facilitate what is happening rather than what you think ought to be happening. If you must, take the lead. Lead so that the mother is helped, yet still free and in charge. When the babe is born the mother will rightly say, ’We ……did it ourselves.’" — Lao Tzu, in Tao Te Ching

 

Det vill säga, ungefär:

"Du är barnmorska. Du hjälper till vid någon annans förlossning. Gör gott utan att ta över. Underlätta i det som sker snarare än i det du tror ska ske. Om du måste så tar du kommandot. Led så att mamman får hjälp men har kvar sin frihet och kontroll. När barnet är fött kommer mamman, helt riktigt, säga att ’Vi klarade det på egen hand’"— Lao Tzu, i Tao Te Ching

 

Continue Reading

Hazardous cosleeping environments and risk factors amenable to change: case-control study of SIDS in south west England http://www.bmj.com/cgi/reprint/339/oct13_1/b3666

Jag har försökt att läsa igenom artikeln. Under fyraårsperioden som studien pågick dog 90 av 184 800 barn i SIDS enligt forskarnas definition (157 dog men det relaterade de till andra livshotande orsaker). Det är 0,04% och skulle motsvaras av ca 50 dödsfall i Sverige (räknat på 100 000 nyfödda/år), det brukar väl ligga på runt 25 om året om jag minns rätt.

54% av barnen som dog medan de samsov = 43 stycken varav 13 sov i soffan.

49% resp 45% av kontrollbarnen samsov — Hur många procent från 50% åt vardera hållet innebär någon signifikant relevans?

När det gäller droger var mammans intag av alkohol och kombination av droger och alkohol hos båda föräldrarna signifikant mer vanligt i SIDS-gruppen.

24 av SIDS-barnen sov tillsammans med någon som var påverkad, 12 av dem tillsammans med mamman medan de övriga sov med partnern eller båda föräldrarna — om föräldrarna inte varit påverkade, innebär det att ”bara” 19 barn hade dött på grund av samsovning jämfört med 47 i egen säng???

7 barn av 13 som dog samsovande i soffa sov tillsammans med påverkad förälder. Justering med kontrollgrupperna visade att det är 10 gånger större risk i allmänhet och 7 gånger större risk om man jämför med en ”allmän riskgrupp” (lågutbildade m.m. enligt författarnas definition av högriskgrupp).

Om man jämförde föräldrar som inte tagit mer än ”2 enheter” alkohol (hur mycket är det?) och som inte tagit andra droger så visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna!

När de tog bort rökarna var det 6% av barnen som dog för att de samsov medan 10% av kontrollbarnen samsov utan rökare eller ”drogare” — jag förstår ärligt talat inte hur de menar: If parents who regularly smoked were further excluded, then five of the SIDS infants (6%) were found in this less risky cosleeping environment compared with nine of the random control infants (10%).

Lite intressant är att en tanke tidigare (ett tag i alla fall) har varit att napp kan skydda mot SIDS, det kunde inte denna studie stödja eftersom det verkar som om de flesta barn (oavsett grupp) tappar nappen när de somnar in.

Slutsats: samsovning är farligare än att ha barnet i egen säng, men om man avråder från samsovning är risken att föräldrar väljer farligare samsovningsalternativ (t.ex. soffa). En bättre strategi är att informera föräldrar om riskerna så att de kan samsova säkert! — Jag tycker det verkar som att om man samsover ”säkert” så är det ett säkrare alternativ än att låta barnet sova ensamt.

***
Lite tankar om rapporteringen i media av resultaten.

I brittiska media skrev man att det var farligt att samsova. Det ledde till att forskarna fick lov att tydliggöra sina slutsatser och att UNICEF gjorde en egen analys av artikeln. UNICEF kom fram till ungefär samma sak, att tydliggöra hur man kan samsova säkert – amning är ju också en skyddsfaktor och samsovning underlättar amning.

Veckan därpå var det någon svensk tidning som hittade artikeln – i original eller på någon nyhetssida. …och drog upp faran med stora rubriker om faran att samsova!!! Ena tidningen efter den andra, TV och radio hakade på. Jag tvivlar på att någon verkligen läst artikeln eller gjort någon research. Det blev ganska starka reaktioner på detta, man kan t.ex. läsa kommentarerna till artiklarna på SvD (under artikeln, ganska många inlägg, 87 resp 68)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3675763.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3671867.svd
som inte alls ändrade sin första artikel eller medger att de inte läst/misstolkat studien (de flesta andra började göra lite research och ändrade sina artiklar om studien).

Ganska spännande att följa, men också skrämmande. En påminnelse om att försöka gå till källan för att se vad de verkligen kommit fram till eller vill säga…Continue Reading

Kraftsamling mot klamydiaRekordmånga landsting tar i dag krafttag mot klamydia. Drop in–mottagningar över hela landet erbjuder möjligheten att testa sig. [Vårdfacket]

Idag är det nationella klamydiadagen. Det är inget som jag kommit i kontakt med under dagen, egentligen, men jag har sett ett antal annonser om det faktiskt. Tycker det är viktigt att informera om det eftersom många STI ökar och särskilt bland ungdomar men det förutsätter förstås att informationskampanjerna når ut till de grupper som berörs. Jag läste det först i tidningen, sedan på någon mailinglista, men ungdomar behöver nås där de rör sig. Både IRL på skolor och på nätet på de platser som ungdomar besöker ofta. …eller egentligen borde informationen komma ut både här och där eftersom det inte bara är ungdomar som drabbas…

Continue Reading

BB – Afghanistans värsta krigsfältI dag – med två dygn kvar till valet – besöker Aftonbladets Johanne Hildebrandt och Magnus Wennman platsen där 17 000 kvinnor dör varje år. Här är Afghanistans värsta slagfält: BB. [Aftonbladet]

Afhanistan är det land i världen där det är näst farligast att föda barn enligt Aftonbladet. 17 000 kvinnor dör varje år under graviditeten, förlossningen eller tiden närmast efter förlossningen (barnsängstiden). Det är till och med större risk än att dödas i själva konflikten. Enligt tribunalen för mänskliga reättigheter i Geneve dog över 800 civila under perioden januari till maj i år och till och med juni dog 1013 civila enligt FN. Det går inte att jämföra tragedier på ett rättvist sätt men det ger ändå lite perspektiv på problemet med förlossningsvården i landet.

Afghanska kvinnor löper åtta gånger högre risk att dö på grund av barnafödsel än att dö i kriget, vi matas ständigt om rapporter om konflikten men sällan om kvinnors levnadsförhållanden. Våldet som bidrar till de odrägliga förhållanden som civila får leva under, våldet som bidrar till ett underskott av läkare och barnmorskor. Enligt Aftonbladet (jag har inte orkat dubbelkolla siffrorna) föder 80% av kvinnorna hemma utan att ha stöd av någon som är tränad att hjälpa till vid förlossningar vilket bidrar till dödligheten.

Att kvinnor dör är ju bara halva problemet. Många gånger innebär det också att barnet dör, en dubbel tragedi. På grund av att kunskapsnivån inte är så hög saknar många kvinnor (för det är de som har huvudansvaret för barnen) kunskap om att sköta nyfödda som är sjuka eller skadade vid födelsen. I många fattiga länder kalkylerar maken om det är värt att lägga pengar på sjukhusvård eftersom han kanske inte har råd att bekosta en eventuell begravning istället.

Continue Reading

Förra året var det lite aktivitet vid firandet av internationella barnmorskedagen. Då var vi mitt inne i Vårdförbundets strejk så alla var nog lite mer tända. I år kom jag inte på det förrän dagarna innan. Istället hamnade jag på en virtuell konferens med föreläsningar och visningar världen över. Det finns en hel del spännande projekt som pågår. Vissa är jag lite tveksam till, men fungerar det så är det ju genialt. Just det där att tänka i nya banor för att nå ut, att acceptera att människor, vare sig de väntar barn eller ej, använder internet för informationshämtning och för att dela med sig av sina erfarenheter. Visst finns det en massa skräp på internet och det gäller verkligen att läsa kritiskt, men att kunna dela sina upplevelser och upptäcka att man inte är så ensam som man tidigare trott kan vara ett jättestort steg på vägen till att bearbeta jobbiga upplevelser.

Under dagen kunde man gå in på SecondLife slenz.wordpress.com/ och titta på ett projekt i Nya Zeeland där man har utbildning för barnmorskor i den virtuella världen. Jag kunde i ärlighetens namn inte se något vettigt där, tomma rum, vet inte om jag missade något innan jag gick in där. Tycker också att det känns lite halvdant – bättre att göra ett ordentligt program där studenterna kan träna eller att helt enkelt bara använda en chatt eller ett diskussionsforum där gruppen kan diskutera, ställa frågor och få svar. Men det kanske är något jag missat som sagt…

Här onlineprofessionaldevelopment.wikispaces.com/International Day of the Midwife 2009 finns programmet från dagen, vet inte hur länge länkarna kommer att fungera men det var verkligen ett roligt initiativ.

Wordle: International Day of the Midwife 2009

Continue Reading

Lite kuriosa: Lesley Crawford som spelade Laura Burns i Hollyoaks lämnade serien 2002 för att börja läsa till barnmorska. Liksom i Sverige behövs flera tusen nya barnmorskor de närmaste åren för att fylla behovet efter bland annat pensionsavgångar men ändå är det svårt för nyfärdiga barnmorskor att få arbete. Lesley skulle aldrig gå tillbaka till sitt jobb som TV-stjärna med en lön på £100 000 eftersom hon har lärt sig världens bästa yrke.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7148700.stm

Det vore roligt med lite kommentarer, både om människor som skolat om sig till barnmorskor, men också barnmorskor på film och TV.Continue Reading

Idag firas Internationella barnmorskedagen över hela världen. Sverige är ett av väldigt få länder där kvinnor får föda barn tillsammans med en barnmorska. I många länder föder kvinnor tillsammans med läkare vilket oftare leder till medicinska förlossningar, i ännu fler länder föder kvinnor ensamma eller tillsammans med mer eller mindre outbildade förlossningsassistenter, birth attendants vilket leder till att komplikationer ofta uppstår eller inte kan förhindras.

Barnmorskor följer kvinnan under hela graviditeten genom förlossningen och första tiden efteråt, barnmorskorna följer kvinnan genom hela livscykeln genom preventivmedelsrådgivning och cellprovtagningar. Enligt WHO är barnmorskor viktiga och kostnadseffektiva för att höja den reproduktiva hälsan hos kvinnor och deras nyfödda barn. När kvinnorna mår bra mår också deras familjer bra enligt WHOs resonemang. Därför är kvinnors reproduktiva hälsa viktig, kvinnor som skadas eller dör i samband med graviditet och förlossning klarar inte av att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Varannan minut dör en kvinna någonstans i världen i samband med sin förlossning. WHO uppskattar att det behövs 334 000 barnmorskor för att rädda dessa kvinnor. Därför startar UNFPA idag ett program för att främja barnmorskors arbete och hjälpa fler att bli barnmorskor världen över. UNFPA: http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=1122Continue Reading

För dig som vill komma i kontakt med barnmorskor på andra platser jorden runt.

jordemoder, jordemor – Danska
midwife – Engelska
ämmaemand – Estniska
kätilö – Finska
sage-femme – Franska
ferloskundige, hoarnwiif – Frisiska
ljósmóðir – Isländska
bidan – Indonesiska
levatrice, ostetrica – Italienska
partera – Kastillianska
vroedvrouw, baker, verloskundige, kraamvrouw – Nederländska
jordmor – Norska
parteira – Portugisiska
pôrodná asistentka – Slovakiska
babica – Slovenska
comadrona, partera, matrona – Spanska
porodní asistentka – Tjeckiska
ebe – Turkiska
Hebamme – Tyska
bába – UngerskaContinue Reading

Jag tror att den första förlossningen jag såg på TV var när Raskens Ida var uppe på loftet på deras soldattorp och födde ett av sina många barn. Förlossningen startade hastigt och hon hann inte ta sig ner utan födde där uppe. Ensam och i fruktansvärda plågor. Åtminstone är det den bilden jag har i huvudet nästan trettio år senare. Jag tror inte att det har påverkat mig nämnvärt inför mina förlossningar men jag kan inte låta bli att fundera över hur bilden av den gravida eller födande kvinnan förmedlas.

Another series, ’The Body Story’, shows the embryo as a scheming alien which first takes endocrine control over the mother’s whole physiological system and then ruthlessly exploits her body in its own interest. She is perceived as victim, passively suffering the fetal conquest.

Sheila Kitzinger and Jenny Kitzinger’s Letter from Europe Childbirth and Breastfeeding in the British Media BIRTH March 2001 Vol 28.1

Många filmer och TV-serier kommer från USA. Där har man dessutom en annan handläggning av kvinnan under hennes graviditet och vid förlossningen, där träffar hon obstetrikern (specialistläkare) istället för barnmorskan och man gör fler kontroller varje gång. Den vanligaste TV-förlossningen börjar väl med kraftigt insättande värkar som gör att kvinnan knappt kan stå rak. Mannen får panik och i värsta fall får han till och med fel kvinna med sig till förlossningen. Färden till sjukhus går i blåljusfart, ofta med en taxichaufför som aldrig verkar ha varit med om detta förut. Väl på sjukhus kopplas diverse apparater till kvinnan, hon kläs i grön operationsduk från hals till hälar. Förlossningen dirigeras av en bestämd läkare och kvinnan lyder order. När barnet föds lyckas läkaren lirka ut barnet nästan utan att lyfta på operationsduken. Därefter ligger mamman lyckligt omstoppad i en mysig sjukhussäng med barnet i famnen och nappflaskan i högsta hugg – det är inte ofta men ser en ammande mamma på film. När det är dags att åka hem skjutsas hon i rullstol till entrén där den lycklige fadern tar emot med blommor och ballonger.

Monty Python har gjort en underbar scen där de gör parodi på den sortens förlossningar. Där börjar läkaren att ta in diverse viktig apparatur, ju dyrare desto bättre och allra viktigast är apparaten som säger ”ping”! Till slut, mitt i all apparathysteri, kommer obstetrikern på att något saknas – patienten! Så rullar det på. Helt obetalbar humor.

Numera kan man se dokumentärer om hur det är att vänta och föda barn. Till och med på svenska. Det tycker jag är bra även om det till och med i dessa kan kännas aningen tekniskt-medicinskt fokuserat ibland. Även om teknik och medicin är viktiga delar i många förlossningar så är det så mycket annat runt omkring som skulle vara så bra att visa, inte minst i filmer där kvinnan är gravid och ska föda. Alla tankar graviditeten för med sig (de flesta kvinnor på film verkar helt oberörda om det inte är så att de mår illa förstås), sammandragningarna i graviditeten som ett tecken på att kroppen tränar, att förlossningssmärtan kan sitta på fler ställen än mitt fram på magen (vilket sällan överensstämmer helt med verkligheten) eller att det finns fler förlossningsställningar än gynställning tycker jag skulle vara spännande att få se i en film eller TV-serie.Continue Reading