Blogg-logga

Jag har 25 procent tjänstledigt från jobbet på grund av min utmattning förra året. Planen är att jag ska jobba heltid i sommar, därför har jag fått nytt schema där jag jobbar några långa dagar, det innebär att några blir ganska korta, dessutom blir jag ledig varannan onsdag. Det passarContinue Reading

Två vetenskapliga studier som letts av forskare vid Karolinska Institutet väntas ligga till grund för nya internationella rekommendationer vid behandling av medicinsk abort och missfall – rekommendationer som även kan förändra klinisk praxis i Sverige. Den ena av studierna, som båda publiceras i vetenskapstidskriften The Lancet, visar att det går attContinue Reading

Norskor söker abort efter alkoholkampanjEn norsk kampanj mot alkohol under graviditeten har fått oväntade konsekvenser. Uppskrämda kvinnor har bett sin läkare om abort för att de tagit ett glas vin innan de visste om att de var gravida. [Dagens Medicin – Kvinnohälsa]

Information är alltid svårt, hur välmenande den än är. Det lär man sig ganska snart som barnmorska (och i kontakten med andra människor överhuvudtaget). Information som tas emot på "rätt sätt" av en människa kan feltolkas eller övertolkas av en annan. Samtidigt som det är en rejäl utmaning att hitta rätt ord och formuleringar för just den mamma jag har framför mig nu så finns det ju också en tjusning i utmaningen.

Som redaktör för 9månader har jag märkt det väldigt tydligt genom de reaktioner jag fått på olika artiklar. Samma artikel som upplevs som bekräftande och tryggt av en kvinna kan upplevas som oroande eller rent av skrämmande för en annan. Därför gäller det att väga orden så att så få som möjligt kan missförstå själva innebörden och förstå sammanhanget. Det är inte alltid så lätt, särskilt om jag hittar något jätteintressant som jag vill ha ut så snabbt som möjligt. I 9månader version 4.1 har jag skrivit om det mesta av det som skrevs för hastigt och rensat bort det mesta av det jag skrev för min egen skull. 9månader är mitt eget lilla hjärtebarn, så det är inte lätt att bara spara det som är bra och kasta det som mest bara har affektionsvärde.

När myndigheter går ut med välmenande råd är det ännu viktigare att föra fram saklig information och lyfta fram det som är kärnan i budskapet utan att ta bort fyllnaden som sätter informationen i rätt sammanhang. Den som för budskapet vidare har ett lika stort ansvar att sätta informationen i rätt sammanhang, som när det gäller alkohol och graviditet. Har verkligen de norska myndigheterna skrivit att embryot skadas vid ett glas vin eller är det media som försökt ta fram kärnan i budskapet och missat att sätta det i sitt sammanhang? Norska barnmorskor och läkare tycker att informationen är onyanserad och saknar vetenskaplig grund, tyvärr händer det allt för ofta att råd och rekommendationer inte har tillräcklig grund att stå på och medier har en tendens att haka på. Vi matas med så mycket motstridig information att många behöver raka besked även i frågor där många tycker att det räcker med "sunt förnuft".

Continue Reading