Straff ger snabbt resultat men brukar inte löna sig i längden. Risken är att barnet lagrar upp sin egen ilska och frustration och sedan tar ut det när inte föräldrarna är med och övervakar, många gånger använder de då de metoder de lärt sig hemifrån ? straffas barnet med stryk hemma är det troligt att det slåss med kamrater när det blir frustrerat i leken. Misshandel behöver inte bara vara fysisk. Psykisk misshandel kan skada lika illa men gör barnet inbundet och ängsligt istället. Kort kan man säga att beröm fungerar bättre än straff i det långa loppet. Som förälder är det inte bra att ha för höga förväntningar eller krav på barnet utan utgå från dess utveckling och förmåga. Det är bättre att förklara konsekvenser av handlingar eftersom det hjälper barnet att sätta saker i relation till varandra, dessutom kan det vara läge att fundera igenom sina regler om barnet ofta bryter mot dem ? det kan handla om otydliga regler eller att barnet bryter mot reglerna för att få uppmärksamhet. Sedan 1979 har vi en lag mot barnaga, alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla misshandel till de sociala myndigheterna.