Diarré

Spädbarn kan bli lösa i magen av att äta för mycket, det kan också inträffa när man inför ny kost. Märker man att barnet är lös i magen flera dagar i rad kan man se över kosten och prova att ge smakportioner av något annat ett par dagar. Verkar barnet magra av eller bli slött bör man prata med BVC.

Förstoppning

Det är inte lätt att veta om ens spädbarn fått förstoppning. En del barn bajsar väldigt sällan även i normala fall och de flesta brukar få ta i och klämma hårt för att få ut en lös sträng. Barn som ammas får sällan förstoppning men det brukar kunna drabba barnet när man börjar med smakportioner. Plommonpuré är bra att ha hemma vid förstoppning, man ska däremot undvika blåbär, banan och majspuré om man är tveksam. Om man glömt att ha på fett på smakportionerna eller barnmaten kan en del barn också bli förstoppade.

Spyor

När spädbarn spyr upplever de det inte på samma sätt som oss vuxna eftersom det inte har med illamående att göra. Oftast spyr barnet när det ätit för mycket och svalt luft i samband med amningen, när barnet då rapar upp luften följer lätt lite av maginnehållet med upp. Om barnet spyr ofta och mycket bör man dock prata med BVC om det.