Introduktion av fast föda påverkar amningen mycket lite. Särskilt om man låter barnet suga lika ofta och länge som innan. Under första månaden sedan föräldrar börjat med fast föda ammas barnet ungefär lika ofta som tidigare, däremot minskar tiden som barnet ammas efter hand. Hur länge man ammar beror mycket lite på i vilken ålder föräldrarna introducerar fast föda, däremot påverkar införande av tillägg eller välling hur länge amningen kommer att pågå.

Hur länge man kommer att amma sitt barn beror alltså inte på när man börjar införa smakportioner utan mer hur man hanterar amningen efter det. Att ge tillägg kan däremot påverka tiden så att amningen dras ner eller avslutas tidigare än annars.