Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL). Lagen, som har sin grund i ett EU-direktiv, har till syfte att skydda privatpersoner mot kränkning av deras personliga integritet när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

På 9månader behövs vissa uppgifter, bl.a. vid medlemsregistrering, och dessa godkänner besökaren att 9månader får använda i och med att anmälningsformulär fylls i. Vissa uppgifter kan utelämnas om man så önskar, det finns beskrivet i anmälningsformulären vilka uppgifter som måste lämnas och vilka som kan vara bra att lämna för att besökaren ska kunna få ut så mycket som möjligt av sitt besök på siten. Det finns alltid möjlighet att gå in och ändra sina personliga uppgifter.