För att du ska kunna använda dig av våra medlemstjänster på 9månader behöver du ett personligt medlemskonto för att logga in. Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda använda 9månader och dess funktioner på återkommande basis. Personuppgifter kan i viss utsträckning finnas tillgängliga även för andra besökare om medlemmen så tillåter genom att aktivt välja det alternativet.

Som medlem i 9månader får du tillgång till de av våra tjänster som kräver inloggning. Du finner en förteckning på medlemssidan.

Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har rätt att använda kontot för din räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsupgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från ditt medlemskonto. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Tips:
Välj användarnamn och lösenord som inte med lätthet kan förknippas med dig personligen, var till exempel försiktig med hur du handskas med personnummer och dylikt. Detta dels för att skydda din integritet gentemot andra användare, dels för att försvåra att andra oskäligen använder ditt konto på 9månader.

9månaders medlemsregister är konfidentiella. Dina medlemsuppgifter kommer inte användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från 9månader om du inte angett något annat. Adress- och telefonuppgifter kan användas för analys, marknadsföring och direktmarknadsföring, men adressuppgifter vidarebefordras aldrig utan hanteras alltid av 9månader. Som medlem kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Genom att acceptera reglerna samtycker medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument.

Om du glömt ditt lösenord får du uppgiften skickad till den e-postadress du angivit.

Borttagande av medlemsuppgifter
Kontakta 9månader på följande epostadress kontakt”snabel-a”9månader”punkt”nu om du vill att dina personuppgifter skall tas bort. Om du vill avsluta ditt medlemskap har du möjligheten att göra detta under sidan för medlemsinställningar. Du kan också få uppgift om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på ovanstående adress.

Du som inte varit aktiv, d.v.s. inloggad, på någon av 9månaders medlemstjänster under ett års tid får ditt medlemskap automatiskt avslutat och dina uppgifter raderade ur vår medlemsdatabas – med några undantag:

– Så länge du har en giltig e-postadress och har aktiverat 9månaders tjänst 9manader-nytt så sparas din e-mailadress i adresslistan. Vill du avsluta prenumerationen kan du göra det på ingångssidan

– Väljer du att själv avaktivera ditt medlemskonto så raderas dina uppgifter genast.

Ansvar

9månader fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll.

För mer information
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden