Ansvarig utgivare för 9månader är Maria Tingvall.
Kvalifikationer: Barnmorska och högskoleingenjör
Gått utbildningen för förlossningspedagoger och doulor.

Kontaktinformation
Ängebyvägen 17
710 41 FELLINGSBRO
Telefon: 0581- 62 00 65

Annonsörer

9månader är ett fritidsprojekt som drivs genom ideella insatser med att visst inslag av annonsintäkter. Annonsörerna har valts ut med omsorg, dels för att passa besökarna, dels för att vi bedömer att de håller en viss kvalitet. Upptäcker vi att någon slarvar tar vi bort annonsören. Vi vill också visa de av våra annonsörer som gör bra ifrån sig, vilket du bland annat kan se i ECPATs 100-schysstaste-lista. Har du åsikter om annonsörerna vill vi gärna veta det!

Syfte

Syftet med 9månader är att förmedla den kunskap som finns om de problem och förebyggande åtgärder som är aktuella under denna period i livet. 9månader riktar sig till familjen i graviditeten och den första tiden som förälder men deras omgivning är också viktig varför vi också riktar oss till andra i deras närhet. Informationen på 9månader är till för att stödja, ej ersätta, relationen mellan patient/klient och vårdgivare.

Mål

Målet med 9månader är att familjen ska finna trygghet inför föräldraskapet och att besökaren också ska kunna hitta information ur ett barnperspektiv.

Etiska aspekter

Innehållet i 9månader bygger på information från tillgänglig fack- och populärlitteratur samt vetenskapliga artiklar inom ämnet. 9månader arbetar för att i möjligast mån följa de etiska krav som ställs på en sida av detta slag. Se vidare på
http://www.hon.ch/HONcode/Swedish
http://www.ihealthcoalition.org/
http://www.discern.org.uk

Rådgivning

Hittar du felaktigheter vill vi gärna att du kontaktar oss på mail så att det kan korrigeras:
När det gäller personlig rådgivning hänvisar vi till din personliga barnmorska eller läkare. Den som söker information för skolarbeten och dylikt uppmanas söka på siten och tänka på att citera och källhänvisa enligt de regler som gäller.