Råd angående assisterad befruktning

Riktlinjer och rekommendationer ändras allt eftersom kunskapen av Covid-19 förbättras. Nu har Fert-ARG kommit med nya råd när det gäller assisterad befruktning.

Än så länge finns det inga säkra bevis för om smittan kan föras över till barnet, varken i livmodern eller via amning. Det finns heller inga bevis för att ägg eller spermier skulle kunna bära smittan så i princip skulle ägg och embryon kunna frysas utan problem.

Därför föreslås att assisterad befruktning kan utföras om den som genomgår behandlingen är frisk och symtomfri men om personen insjuknar i Covid-19. Särskilt behandlingar som genomförs i akutläge och med syfte att bevara fertilitetsmöjligheter kan fortsätta så länge.

För att förhindra smittspridning ska så få personer som möjligt vara med vid behandling, partner kan få vänta utanför om det inte är nödvändigt att vara med, ta helst egen bil till behandling så få besök som möjligt görs på plats och görs helst på distans.

Källa:
SFOG/Fert-ARG: Med anledning av Covid-19-pandemin vill Fert-ARG avge följande råd avseende assisterad befruktning, ART 2020-03-28