En psykos är ett allvarligare tillstånd än en depression som drabbar ca 1 promille av nyförlösta kvinnor. Tidigare kallades detta tillstånd för amningspsykos men eftersom det finns flera faktorer i samband med graviditet och förlossning kallas det numera för postpartumpsykos. I 90% av fallen rör det sig om att man drabbas av manodeprisivitet eller schizofreni. Risken för återfall efter nästa barns födelse är ca 20%. Sjukdomen måste debutera inom sex månader efter förlossningen för att kallas postpartumpsykos, i de flesta fall sker det inom två veckor efter förlossningen.

Symtomen kommer snabbt och utan förvarning för omgivningen.

  • humöret växlar snabbt
  • aggressiva utbrott
  • vanföreställningar om sig själv och barnet
  • hallucinationer
  • tankestörningar
  • förvirring
  • medvetanderubbningar

Drabbas man av förlossningspsykos behandlas man oftast med elchokbehandling som tar bort symtomen efter bara några få behandlingar. Dessutom kan det hända att man får avsluta amningen om man ammar sitt barn, dels pga att man sett att psykotiska mammor som ammar har högre halter av vissa kemiska ämnen i mjölken, dels för att man just under amningsstunden kan vara extra känslig i mor-barnrelationen.

Risken att även drabbas av en psykos vid andra tillfällen än i samband med förlossningen är ca 40%, i samband med nästkommande förlossning är risken 20% att man drabbas igen och hos en tiondel utvecklas psykosen till en kronisk schizifreni.