Ca 10-15% av nyblivna mödrar utvecklar någon postpartumdepression. För det mesta utvecklas depressionen under de tre första månaderna efter förlossningen men i enstaka fall kan det dröja uppåt ett år. Störst risk att drabbas löper den som tidigare blivit behandlad för depression (ca 30% ökad risk) samt omföderskor som drabbats efter tidigare förlossningar (ca 50% ökad risk).

Några vanliga symtom:

 • sömnsvårigheter till att börja med
 • oro för barnets hälsa
 • panikkänslor om allt inte verkar bra med barnet
 • känsla av att vara oförmögen att ta hand om sitt barn
 • osäkerhet
 • lätt att gråta
 • känsla av hopplöshet
 • svårt att tycka om sitt barn
 • oro för sin egen kropp
 • skuld- och skamkänslor
 • depressiva vanföreställningar om sig och barnet

Svårare depressiva symtom är ofta fysiska:

 • munntorrhet
 • förstoppning (obstipation)
 • ödem (vätskeansamlingar)
 • kalla extremiteter
 • torr hy
 • håravfall

benägenheten för självmordsförsök ökar ju svårare depressionen är.

Ofta blir man sjukskriven när man fått diagnosen postpartumdepression, mannen kan också behöva stöd för att kunna hjälpa kvinnan. Man får gå på psykologbesök där behandlingen kan bestå av

 • stödsamtal
 • familjesamtal
 • antidepressiv medicinering
 • sjukhusvård i de svåraste fallen