Pappan är en viktig person när mamman ska börja amma. En stödjande pappa gör att det går lättare för kvinnan att få igång och upprätthålla amningen. Det är alltid lättare att företa sig något om man inte alltid måste förklara och försvara sitt agerande.

Redan under graviditeten är det bra om paret kan diskutera sina tankar och åsikter om amning. Brösten kan ha en sexuell laddning och det kan vara svårt att föreställa sig ett barn som ammas vid dem. Oavsett om paret når enighet i frågan eller inte så behöver kvinnan stöd i sitt val och bästa stödet kommer från pappan.

Förutom att stödja sin kvinna och peppa henne i sitt val kan pappan delta aktivt genom att hjälpa till att lägga till barnet på natten om inte familjen samsover med barnet. Mamman har ofta mindre sömnbehov i början, inte minst genom att oxytocinfrisläppningen vid amning gör att hon har lättare att slappna av, men ibland kan hon behöva få tillfälle att vila i lugn och ro. Humöret hos ammande kvinnor kan sväga ganska dramatiskt, dels beroende på hormonpåverkan, dels på grund av trötthet. Pappan kan vara ett bra stöd bara genom att låta mamman känna att hon kan lämna över barnet när hon inte ammar.

Många par är jämställda fram tills barnet kommer, sedan verkar det bli lättare att falla in i traditionella könsroller. Ibland ses amningen som ett hinder för pappas anknytningsprocess, så är ju inte riktigt fallet eftersom barnet behöver den speciella närhet det får från mamman vid amningen – så länge inte pappan ammar kan har inte ersätta den. Den närhet pappan kan ge vid flaskmatning kan han istället kanalisera på andra sätt, genom att bära eller hålla barnet när det inte ammas.

Som pappa är det viktigt att redan från början vara med i skötseln av barnet, det är alltid svårare att försöka när mamman hunnit "pinka in" sitt revir, mamman litar kanske inte riktigt på att pappan kan sköta barnet samtidigt som pappan känner sig osäker. Att vara hemma med ett barn är ett heltidsarbete, att dela på hemarbetet på kvällar och helger ? precis som innan barnet kom är viktigt både i relationen till mamman och till barnet. Har kvinnan fött med kejsarsnitt, haft en jobbig förlossning eller om hon fött tvillingar blir pappan ännu viktigare som stöd, pappan kanske får hjälpa till att ta hand om barnet/barnen när mamman inte orkar eller ta hand om ena tvillingen medan mamman sköter den andra, i dessa situationer är det inte ovanligt att pappan också blir den som berättar för mamman om vad som hänt de stunder hon inte varit med barnet.